ÚVOD

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

www.h3moto.cz je internetový obchod provozovaný společností H3 s.r.o. zaměřený k prodeji příslušenství a doplňků na motocykly. H3 s.r.o. je výhradním dovozcem značek LIGHTECH, MOTOGRAFIX, KEITI, DIE247 do ČR.

 

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.h3moto.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. H3 s.r.o. nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a také slouží k jeho rezervaci. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za dopravu a dalších poplatků je uvedena při závazném objednání zboží a zasláním objednávky.

 

Dodávka zboží

K vlastnímu uzavření kupní smlouvy se vyžaduje závazné potvrzení objednávky fy H3 s.r.o. Závazným potvrzením se rozumí elektronické či telefonní přijetí objednávky. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.

  • Dodávka zboží DOBÍRKOU v hodnotě zboží nad 10.000.-  je po ČR zdarma. V případě, že je objednávka podlimitní, je účtovano přepravné 130,-Kč. Dodávka zboží je realizována prostřednictví služeb PPL a to na dobírku. Zákazník přebere objednané zboží a zaplatí kupní cenu kurýrovi. Platby jsou přijímány výhradně v české měně. Adresa dodání se musí nacházet na území České republiky. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list. Instalace zboží, ani jeho montáž, nejsou součástí kupní smlouvy.
  • OSOBNÍ ODBĚR je možný v naší kamenné prodejně: H3 s.r.o. U dálnice 805, 739 21 Paskov.
  • Dodávka zboží na Slovensko je zpoplatněna částkou dle momentální sazby PPL cca 300.- Kč
  • Platba převodem - zboží je uhrazeno předem na náš účet v KB, a.s.,č.účtu:19-3758940227/0100,                      variabilní symbol Vám sdělíme při potvrzení objednávky.

Dodací termín

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností fy H3 s.r.o. dodáno v co nejkratší době zásilkovou službou, obvykle od 1 do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky (pokud je zboží skladem v ČR). Zboží objednané o víkendu nebo ve svátek, bude dodáno do již zmíněného termínu od prvního pracovního dne následujícího po svátku, nebo víkendu. Jestliže z nějakého důvodu, není možné dodržet dodací lhůtu, je zákazník informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam
o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou přepravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

Reklamace služeb spediční společnosti

Zboží k vám putuje prostřednictvím Českých pošt. Veškeré zásilky jsou automaticky pojištěny. Přesto se může stát, že k vám přijde zásilka poškozená. Řiďte se prosím následujícími pokyny:

  1. Zásilku si, prosím, vždy prohlédněte před dopravcem.
  2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky.
  3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Aby k vám zboží přišlo v pořádku, je baleno velmi pečlivě.

Pokud budete mít jakoukoliv pochybnost kontaktujte nás.

 

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. V takovém případě kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání, nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamační řád

Kupující si je povinen zboží dodané fy H3 s.r.o. prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat o zjištěných vadách, nejpozději však do 3 dnů. Oznámení o zjištěných vadách, musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem), taktéž ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího:

H3 s.r.o.
U dálnice 455
739 21 Paskov
tel.:558 67 27 32            
728 06 73 86
e-mail: h3@h3moto.cz

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží jehož vady jsou reklamovány a kompletní zboží. Prodávající, nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod. Taktéž z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady, tohoto původu, se poskytnutá záruka nevztahuje. H3 s.r.o. posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení, vyrozumí zákazníka, telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Odstoupí -li zákazník od kupní smlovy, není fy H3 s.r.o. povinna vrátit přijatou platbu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, jeho odeslání na adresu fy H3 s.r.o., kterou navracíme dle §1832 zákona č.89/2012Sb do 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží si zákazník hradí sám. Informace o případném řešení spotřebitelského sporu na stránkách www.coi.cz

 

Osobní údaje

H3 s.r.o. respektuje vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu. Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje:

Jméno a příjmení.
Úplnou poštovní adresu.
Adresu elektronické pošty.
Telefon

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést při odeslání samotné objednávky alternativní adresu dodání. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu v našem obchodě znovu, jsou uloženy v naší databázi, kde jsou chráněny před zneužitím. Zaručujeme se, že údaje nepředáváme nikomu dalšímu a slouží pouze pro naši potřebu. Během vašeho používání obchodu jsou shromažďovány vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a také vaší zpětné kontrole. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Můžeme poskytovat důvěryhodným třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje, avšak tato statistika neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

 

Odpovědnost

H3 s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách,které provozuje, jsou zčásti přebírány od třetích stran. Mohou tedy obsahovat věcné a technické nepřesnosti. Skutečná technická specifikace výrobků se může lišit a může být změněna bez předchozího upozornění. H3 s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
H3 s.r.o.nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací ze stránek provozovaných společností H3 s.r.o. nebo stránek odkazovaných.

 

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás.

 

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

I.

Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je H3 s.r.o., U dálnice 455, 739 21 Paskov, IČO: 61944483 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: U dálnice 455, Paskov, 739 21
email: h3@h3moto.cz
telefon: 558 67 27 32

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého   marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a  adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez   poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a  činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let,  jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

· zajištující služby provozování e-schopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

· zajišťující marketingové služby

· účetní sluřby

2. správce má v úmyslupředa osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo  mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemíchjsou poskytovatelé mailingových služeb.

 

VI.

 

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

· právo na přístup ke svým obchodním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Produkt byl úspěšně vložen do košíku

Zavřít okno Nákupní košík

Obchodní podmínky - H3 Moto - motocykly a příslušenství Suzuki

Hlídací pes je služba, která vám umožní sledovat změny ceny a skladové dostupnosti u vámi vybraného zboží.
Stačí zadat vaši e-mailovou adresu a při každé změně ceny, případně při naskladnění zboží, vám pošleme upozornění na Váš e-mail.

Zavřít okno